În perioada 15 – 18 iulie, absolvenţii de gimnaziu vor trebuie să se prezinte la unităţile unde au fost admişi, pentru a depune dosarele de înscriere. Locurile celor care nu îşi vor depune dosarele în perioada menţionată vor fi declarate libere. Pe 18 iulie, unităţile liceale vor transmite la Comisia judeţeană de admitere situaţia cu locurile rămase libere în urma candidaţilor neînscrişi în această etapă de admitere. Astfel, în zilele de 19, 22 și 23 iulie,  Comisia judeţeană de admitere va rezolva situaţiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. Totodată, vor fi repartizaţi candidații care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate. A doua sesiune de admitere va debuta pe 23 iulie, cu afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

Calendarul celei de a doua etape de admitere este următorul:

24 – 25 iulie: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

26 – 29 iulie: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

24 – 30 iulie: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;

31 iulie -1 august: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.

la unităţile unde au fost admişi, pentru a depune dosarele de înscriere. Locurile celor care nu îşi vor depune dosarele în perioada menţionată vor fi declarate libere. Pe 18 iulie, unităţile liceale vor transmite la Comisia judeţeană de admitere situaţia cu locurile rămase libere în urma candidaţilor neînscrişi în această etapă de admitere.

În zilele de 19, 22 și 23 iulie,  Comisia judeţeană de admitere va rezolva situaţiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. Totodată, vor fi repartizaţi candidații care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

A doua sesiune de admitere va debuta pe 23 iulie, cu afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

Calendarul celei de a doua etape de admitere este următorul:

24 – 25 iulie: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

26 – 29 iulie: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

24 – 30 iulie: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;

31 iulie -1 august: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.