Municipiul Botoșani organizează „Idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC”.

Scopul concursului este reprezentat de implicarea comunității locale și obținerea de soluții/idei pentru îmbunătățirea peisagistică a patru sensuri giratorii din Municipiul Botoșani, selectate ca obiective de investiții în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani.

Soluția/ideea câștigătoare va fi cuprinsă în tema de proiectare necesară elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Sunt invitați să depună idei/soluții de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii indicate în documentația atașată următoarele categorii de persoane:

• Artiști plastici;

• Elevi cu vârsta de 18 ani împliniți și studenți;

• Persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu, locuitori ai Municipiului Botoșani;

• Persoane juridice.

Participanții la concurs trebuie să aibă posibilitatea și capacitatea de a prezenta soluțiile în formatul solicitat.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, compartimentul Registratură, direct sau expediat prin serviciul poştal sau de curierat rapid, până cel târziu pe 22 martie 2021, ora 10,00.

Cele 4 sensuri giratorii sunt în intersecțiile:

Tudor Vladimirescu – Împărat Traian

Str. Griviței – Tudor Vladimirescu

Mall Uvertura City

Octav Onicescu – Împărat Traian

Sursa: Realitatea de Botosani