Inspectorii muncii de la Botoşani au efectuat mai multe verificări privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul alimentaţiei publice “Bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie”. Astfel, în perioada 29 – 31 mai 2018, în cadrul acestei campanii au fost verificaţi 8 agenţi economici care desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice.În cadrul acestor controale, au fost constatate deficienţe după cum urmează: neevidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru,neînmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă,netransmiterea în registrul electronic a modificărilor de salariu intervenite începând cu 1 ianuarie 2018, neprecizarea în contractul individual de muncă cu fracţiune de normă a repartizării programului de lucru, neacordarea unui spor la salariu pentru faptul că repausul săptămânal se acordă şi în alte zile decât sâmbăta şi duminica, încheierea contractului individual de muncă fără să existe certificatul medical care să ateste faptul că cel în cauză este apt pentru muncă.

 

Pentru remedierea acestor deficienţe au fost dispuse 22 de măsuri.

Articolul precedentAbsolvenţii promoţiei 2018 beneficează de facilităţi dacă se înscriu în evidenţa AJOFM
Articolul următorBani din partea Guvernului pentru judeţul Botoşani.