Polițiștii botoșăneni vor avea în curând un medic nou. Potrivit unui anunț  făcut de Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, în perioada următoare va fi scos la concurs  un post de medic I, specialitatea medicină de familie. Cel care va promova concursul  post va fi angajat ca ofițer de poliţie. Astfel, pentru a participa la concurs, candidaţii, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale şi criteriile specifice:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (n.r. – aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).

– îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

– să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea condiţiei se realizează cu ocazia examinării medicale. Toți cei interesați pot depune cererile  la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, până pe 7 martie a.c., ora 14. Înscrierea se face personal, cererile trimise prin alte modalităţi nefiind luate în calcul.

Articolul precedentSucevean prins cu cherestea fără documente
Articolul următorMilioane de lei pierdute de primăria Botoșani