Botoșănenii care au  studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în economie/ştiinţe economice ştiinţe ale comunicării/jurnalistică, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, istorie, filolosofie, filologie au ocazia de a lucra în cdrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean. Instituția  caută să angajeze un ofițer specialist I, din surse externe, pentru Serviciul Cabinet – Compartimentul Schengen și Relații Internaționale. Astfel, concursul va consta în evaluarea competențelor lingvistice și, ulterior, o probă scrisă de tip grilă, prima fiind și probă eliminatore. Acesta se va desfășura în perioada 2-4 decembrie, fiind declarați admiși concurenții care obțin minimum nota 7. Proba scrisă, va consta în rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R., din tematica şi bibliografia recomandate pe site-ul instituției, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii. Aceasta va avea loc pe 14 decembrie. O condiție importantă pe care trebuie să o îndeplinească doritorii este cunoașterea limbii engleze, cu nivel de minimum B2, conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) de cunoscător, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze.