În întreaga lună ianuarie au efectuat în prima lună a anului aproape o sută de agenţi economici, dintre care 27 au fost sancţionaţi, dispunându-se 160 de măsuri de remediere. Inspectorii Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) au aplicat 17 amenzi şi zece avertismente, valoarea totală a amenzilor fiind de 69.000 de lei.

Pe lângă munca la negru au mai fost aplicate sancţiuni pentru: încălcarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă, a muncii suplimentare, a repausului săptămânal, precum şi nerespectarea prevederilor legale privind Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor.

De asemenea, în domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă au fost efectuate controale la 57 agenţi economici, fiind constatate 158 neconformităţi şi au fost dispuse 162 de măsuri. În aceste cazuri au fost aplicate 158 de sancţiuni contravenţionale, dintre care două amenzi în valoare de 16.000 de lei.

Cele mai des întâlnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control sunt lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, neinstruirea lucrătorilor la angajare, lipsa planul de prevenire şi protecţie, neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic, lipsa certificatului constatator care să ateste autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, etc.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM în cursul lunii ianuarie este de 85.000 de lei.