În perioada 01.01-2018-30.06.2018, Comisariatul Județean Botoșani al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 251 inspecţii, dintre care 119 inspecţii planificate, conform planului anual de inspecții şi 132 inspecţii neplanificate.

Controalele efectuate au acoperit majoritatea tipurilor de acțiuni de inspecție și control prevăzute de HG nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost efectuate:

– 30 controale în urma sesizărilor,

– 33 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel județean (30 pentru verificarea salubrizării cursurilor mari de apă, realizării și întreținerii șanturilor și rigolelor, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari și 3 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale  privind deșeurile medicale rezultate din activitatile unităților sanitare).

– 49 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu pentru verificarea: depozitelor de deșeuri municipale (2 depozite neconforme închise, 2 depozite neconforme cu activitate sistată și 1 depozit ecologic), zonelor de picnic în perioada Sărbătorilor Pascale și a celor prilejuite de Ziua Muncii-1 Mai, respectării Ordinului comun al MADR și MM nr. 8/174/2018 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvative vii în anul 2018.  În echipă mixtă, cu reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani și reprezentanți ai Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, în perioada 11.05-04.06.2018 s-au desfășurat 3 acțiuni de verificare a măsurilor de prohibiție, pe râul Siret și râul Prut; Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani aplicând un numar de 16 sancțiuni, din care 6 avertismente și 10 amenzi contravenționale; iar pentru infracțiunile constate Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani a deschis 2 dosare penale.

– 17 controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare (16 pentru verificarea proiectelor depuse spre finanțare sau finanțate deja prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Garda Națională de Mediu contribuind astfel la mecanismul de absorbție a fondurilor europene)

  • 1 control de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,
  • 2 controale în urma autosesizării,

În cadrul inspecţiilor planificate, au fost efectuate:

– 80 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu pentru verificarea stării de salubritate a localităților, cursurilor de apă și a căilor de comunicații. Au fost verificate toate cele 78 de Unități Teritorial Administrative la nivelui Județului Botoșani, sectoare de drumuri județene și sectoare de drumuri naționale, în ceea ce privește:

  • asigurarea serviciului public de salubritate a localitaților, respectiv existența contractelor cu operatorii de salubritate,
  • asigurarea sistemului de colectare separată a deșeurilor,
  • depunerea la termen a declarațiilor anuale la Administrația Fondului pentru Mediu,
  • aspecte privind implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane la aglomerările urbane cu 2000-10000 locuitori echivalenți,

la care s-au adăugat cerințele impuse prin Ordinul de Prefect nr.76/14.03.2018 privind Luna Curățeniei. Pentru toate neconformitățile constate s-au dispus măsuri corective, cu termene realiste, în vederea remedierii acestora, urmând la următoarele verificări, în cazul nerespectării măsurilor dispuse să fie aplicate sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația specifică.

  • 1 control la instalații care se supun prevederilor Directivei SEVESO,
  • 38 controale la operatorii economici cuprinși în Planul anual de inspecții, aprobat pentru anul 2018

Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

– nedepunerea în termen a declarațiilor la Administrația Fondului de Mediu pentru cantitățile de deșeuri depozitete, aferente anului 2017

– lipsa actelor de reglementare

– refuzul de a permite accesul efectuării controlului pe amplasament

Au fost aplicate 22 sancțiuni, din care 9 au fost avertismente și 13 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 84.500 lei; 2 amenzi contravenționale au fost achitate, 3 amenzi sunt contestate, 6 amenzi sunt trimise în debit către ANAF, 2 amenzi contravenționale sunt în termen. Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – CJ Botoșani a fost în valoare de 60.000 lei pentru un operator economic care nu a solicitat și nu a obținut act de reglementare în vederea realizării unei noi investiții.

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate efectuarea controalelor planificate, a controalelor dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu și verificarea reclamaţiilor înregistrate Comisariatul Județean Botoșani.

Reclamațiile înregistrate au semnalat aspecte privind încălcări ale legislației de mediu în diferite domenii de activitate vizînd atât peroane fizice cât și juridice. Au fost sesizate fapte privind depozitări necontrolate de deșeuri, abandonări de deșeuri în locuri nepermise, deversări de ape uzate, disconfort olfactiv, distrugere de spații verzi, tăieri ilegale de arbori.

Toate cele 45 de petițiile înregistrate la Comisariatul Județean Botoșani al Gărzii Naționale de Mediu au fost soluționate în termenul legal prevazut de Ordonanța 27/2002 privind regimul de soluționare al petițiilor.

Au fost relizate activitați de informare și educație de mediu în unitățile școlare din județ, iar în Luna Pădurii comisarii au participat activ în campanii de plantare puieți forestieri organizate de sau cu spijinul Direcției Silvice Botoșani.

Articolul precedentExpoziţie la Galeriile de Artă „Ştefan Luchian”
Articolul următorMihai Ţâbuleac s-a înscris în ALDE