În cursul lunii iunie 2022, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 95 controale la un număr de 95 angajatori , verificându-se totodată și cazurile de muncă nedeclarată.

Au fost constatate 65 deficienţe, pentru care au fost dispuse 65 de măsuri şi au fost aplicate 6 sancţiuni contravenționale , din care 3 avertismente și 3 amenzi în valoare de 81.500 lei.

 

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii iunie 2022, au fost eliberate 1858 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 11 adeverinţe, în baza documentelor existente în arhiva inspectoratului de muncă, 45 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 15 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 205 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii iunie 2022, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 46 agenţi economici, au fost constatate 85  neconformităţi şi au fost dispuse 94 de măsuri, fiind aplicate 3 amenzi în valoare de 25.000 de lei și 82 avertismente;

– 6 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  inspectoratul teritorial de muncă;

– 5 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– 1 eveniment a fost comunicat de Inspectoratul Teritorial de Muncă către Inspecția Muncii;

– au fost înregistrate 5 persoane accidentate în accident de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

                   Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost: 

  • lipsa verificării periodice a echipamentelor de muncă in conformitate cu reglementările tehnice din domeniu;
  • neasigurarea verificării de către angajator a aplicării prevederilor legale SSM , inclusiv la utilizarea echipamentului individual de protecție; 
  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională;
  • neinstruirea lucrătorilor la angajare;
  • lipsa planul de prevenire şi protecţie;
  • neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic;
  • angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor;
  • angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor.

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii iunie 2022 este de 106.500 lei.

Sursa: Realitatea de Botosani